”Tinh Tam Tai Chi“ every Sunday morning.

Tai Chi or meditation in movements is a gentle exercise suitable for people of all ages, but most beneficial for elderly people.

Meanwhile Chi Qong (pronounce as Kong) helps improve “Chi” - our inner energy – that disorder can cause lots of problems to our body.

In order to improve the health and well being of the community, a Tai Chi and Chi Qong class has been conducted at Linh Son Temple since April 2007. The class is free to attend and donation to the temple is collected half-yearly as a token of appreciation.

Practices conducting at Linh Son Tai Chi include Tai Chi, Chi Qong and Combination. They are either fist forms or weaponry forms including fan, sword, broadsword, walking stick, short staff and pole.

Class is held at the temple every Sunday from 10am until noon. Anyone who wishes to join, just wear loose outfit for easy movement and register with the Coordinator for communication purpose.


Chương Trình ”Tịnh Tâm Tai Chi“ vào mỗi sáng Chủ Nhật

Thái Cực quyền, hay còn gọi là thiền qua những động tác, là một phương pháp thể dục nhẹ nhàng thích hợp cho mọi lứa tuổi,đặc biệt rất hữu ích cho các vị cao niên.

Khí Công, trong khi đó, giúp tăng cường nội lực của cơ thể. Khi nguồn nội lực này bị xáo trộn, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng gây ra bệnh tật.

Nhằm mục địch cải thiện sức khỏe và an lạc của cộng đồng, một lớp dậy Thái Cực quyền và Khí Công đã được mở tại chùa Linh Sơn từ tháng 4 năm 2007. Lớp được dậy miễn phí và mỗi nửa năm có thu tiền cúng dường tùy tâm tùy hỉ để thể hiện lòng tri ân cho những giúp đỡ của chùa.

Những bài học của lớp bao gồm Thái Cực, Khí Công và tổng hợp của cả hai. Các bài quyền hoặc dùng tay không hay với vũ khí như quạt, kiếm, đao, gậy, đoản côn và trường côn.

Lớp được hướng dẫn tại chùa mỗi Chủ nhật từ 10 giờ sáng tới giữa trưa. Những ai muốn học cứ đến lớp đăng ký với người điều hợp để tiện việc liên lạc và mặc quần áo rộng rãi cho dễ thao tác.